Budżet obywatelski 2017 - informacje na temat głosowania

podpisanie dokumentu
Od 5 do 14 października mieszkańcy osiedla "Nowe Miasto" i "Stare Miasto" będą mogli zagłosować za wybranym zadaniem, zgłoszonym do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Głosować może każdy mieszkaniec danej jednostki pomocniczej, który w dniu głosowania ukończył 16. rok życia. Głosowanie odbywa się za pomocą przygotowanych kart do głosowania. Aby głos był ważny należy wybrać jedno zadanie z listy zadań zamieszczonych na karcie do głosowania w ramach swojej jednostki pomocniczej, na terenie której jest się zamieszkałym. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby głosującej, a także podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

Głosowanie będzie przeprowadzone w dniach od 5 do 14 października 2016 r. z wyłączeniem soboty i niedzieli (tj. 8 i 9 października 2016 r.). Dla potrzeb przeprowadzenia głosowania wyznaczone zostały następujące punkty do głosowania:

- dla Osiedla Nowe Miasto – sala sesyjna w Urzędzie Miejskim w Chełmku. Punkt będzie otwarty:
w dniach od 5 do 7 października w godzinach od 1100 do 1630,
w dniach od 10 do 14 października w godzinach od 1100 do 1530.

- dla Osiedla Stare Miasto – Dom Ludowy przy ul. B. Chrobrego i sala sesyjna w Urzędzie Miejskim. Terminy i godziny pracy punktów:
w dniach od 5 do 7 października w godz. od 1100 do 1630, Dom Ludowy przy ul. B. Chrobrego
w dniach od 10 do 14 października w godz. od 1100 do 1530 Sala Sesyjna w Urzędzie Miejskim.

 Zarządzenie Burmistrza Chełmka w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Poniżej prezentujemy propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Tytuły i opisy zadań prezentujemy w formie niezmienionej.

Osiedle Nowe Miasto

1. „Modernizacja boiska szkolnego „ORLIK” przy SZSP Nr 2 w Chełmku”. W ramach zadania zaplanowano zakup trybuny sportowej, utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia. Doposażenie obiektu w ławki, wieszaki w pomieszczeniu socjalnym oraz montaż świetlnej tablicy informacyjnej. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 54.550,00 zł.

2. „Rozbudowa siłowni zewnętrznej ul. Kolejowa”. Zadanie polega na wykonaniu prac brukarskich pod montaż nowych urządzeń siłowni oraz stolików do gry w szachy. Zakup i montaż 8 urządzeń do ćwiczeń i 3 stolików do gry w szachy wraz z ławką i koszem ulicznym. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania zaplanowano na kwotę 49.461,92 zł.

3. „Chodnik oraz doprowadzenie chodnika przy ul. Brzozowej 6 od ul. Wojska Polskiego”. W ramach zadania wymienione zostaną obecne płyty betonowe na kostkę brukową, zamontowany zostanie stojak na rowery, naprawione krawężniki przy skarpie i schody oraz doprowadzony chodnik od ul. Wojska Polskiego. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 33.000,00 zł.

Osiedle Stare Miasto

1. „Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”. Zadanie polega na zakupie i montażu dwóch urządzeń: „TRZY KORONY” i „RIDER” na plac zabaw przy SZS nr 1. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 33.148,50 zł.

2. „Doposażenie placu zabaw o urządzenie „Street Workout” (plac zabaw przy ul. Mickiewicza). Zadanie polega na stworzeniu strefy do ćwiczeń korekcyjno – ruchowych oraz gimnastycznych poprzez zakup i montaż: poręczy gimnastyczno – rehabilitacyjnych, drabinek pionowych i poziomych, ringów. W ramach zadania zostanie zakupiony kosz na śmieci, ławka i wykonane zostanie nasadzenie drzew. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 33.600,00 zł.

3. „Udostępnienie defibrylatora zewnętrznego dla mieszkańców wraz z monitoringiem i oświetleniem”. Zadanie polega na udostępnieniu posiadanego przez OSP defibrylatora, który zostanie umieszczony w miejscu ogólnie dostępnym. W celu realizacji tego zadania planowane jest wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu oraz monitoringu. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania- 15.972,00 zł.

W/w zadania otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostaną poddane pod głosowanie.

Zadanie „Kącik zabawowy dla dzieci” zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2017 z jednostki pomocniczej Osiedle Nowe Miasto nie uzyskało pozytywnej oceny formalnej, z uwagi na mniejszą liczbę podpisów osób popierających zadanie. Zgodnie z regulaminem zgłoszenie propozycji zadania następuje na formularzu wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 15 mieszkańców danej jednostki pomocniczej popierających dane zadanie.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 28 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Makary, Prokop, Hilary