Mieszkańcy wybrali zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego - wyniki

podpisanie dokumentu

Zakończyło się głosowanie na projekty, zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodnie z decyzją mieszkańców w 2019 roku zrealizowane zostaną dwie inwestycje:

Osiedle Nowe Miasto - „Przystań rodzinna – rowerki wodne i rekreacja”. Oddane głosy ważne: 302.

Osiedle Stare Miasto - „Malowanie korytarzy wraz z klatką schodową w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”. Oddane głosy ważne: 309

Czytaj dalej

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Osiedla Nowe Miasto

1. „Przystań rodzinna – rowerki wodne i rekreacja”. W ramach zadania zaplanowano zakup rowerków wodnych, przystani i kapoków. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 43.368,00 zł.

2. „Pracownie w SZSP Nr 2 w Chełmku”. W ramach zadania zaplanowano stworzenie trzech pracowni: językowej, robotyki i sportowej. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 43.366,32 zł.

3. „Pakiet działań antysmogowych dla Osiedla Nowe Miasto Chełmek”. W ramach zadania zaplanowano zakup oczyszczaczy powietrza do SZS-P Nr 2, sensorów powietrza i wilgotnościomierzy oraz inwentaryzację zagrożeń smogowych z wykorzystaniem dronów pomiarowych. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 43.000,00 zł.

Osiedle Stare Miasto

1. „Malowanie korytarzy wraz z klatką schodową w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”. W ramach zadania wykonane zostaną roboty malarskie na korytarzu (parter i I piętro) i klatce schodowej w SZS nr 1 w Chełmku. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 26.680,00 zł.

2. „Pakiet działań antysmogowych dla Osiedla Stare Miasto Chełmek”. W ramach zadania zaplanowano zakup oczyszczaczy powietrza do 6 pomieszczeń przedszkolnych na terenie Starego Miasta, sensorów powietrza i wilgotnościomierzy oraz inwentaryzację zagrożeń smogowych z wykorzystaniem dronów pomiarowych. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 25.880,00 zł.

W/w zadania otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Zadania zostaną poddane pod głosowanie.

Głosowanie będzie przeprowadzone w dniach od 8 do 12 października 2018 r. Dla potrzeb przeprowadzenia głosowania wyznaczony został punkt do głosowania:

-sala sesyjna w Urzędzie Miejskim w Chełmku.

Punkt będzie otwarty w godzinach pracy Urzędu tj.:
poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 16.00
piątek 7.30 – 15.00

  Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Budżet Obywatelski na 2019 rok

ksiegowosc

Urząd Miejski w Chełmku informuje że od 5 lipca do 12 października 2018 roku na terenie Osiedla Nowe Miasto oraz Osiedla Stare Miasto, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Szczegółowy harmonogram:

- 5 lipca 2018 do 31 lipca 2018 - zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,
- 1 sierpnia do 5 października 2018 - analiza zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Chełmku,
- 8 października do 12 października 2018 - wybór zadań poprzez głosowanie mieszkańców.

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Nr 0050.708.2018 Burmistrza Chełmka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Chełmek konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Lista mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Chełmek, popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Budżet Obywatelski na 2018 rok rozstrzygnięty

podpisanie dokumentu

Zakończyło się głosowanie na projekty, zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodnie z decyzją mieszkańców w 2018 roku zrealizowane zostaną dwie inwestycje:

Osiedle Nowe Miasto - „Doposażenie przedszkolnego placu zabaw przy SZSP Nr 2 w Chełmku”. Oddane głosy ważne: 504.

Osiedle Stare Miasto - „Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”. Oddane głosy ważne: 52

 Protokół z posiedzenia Komisji w sprawie ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018

Czytaj dalej

Burmistrz Chełmka podaje do wiadomości propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok

ankieta

Osiedla Nowe Miasto

1. „Doposażenie przedszkolnego placu zabaw przy SZSP Nr 2 w Chełmku”. W ramach zadania zaplanowano zakup urządzeń na plac zabaw. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 54.550,00 zł.

Osiedle Stare Miasto

1. „Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku”. Zadanie polega na zakupie i montażu urządzeń na plac zabaw przy SZS nr 1. Łączny szacunkowy koszt całkowity zadania określony został na kwotę 33.000,00 zł.

W/w zadania otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Zadania zostaną poddane pod głosowanie.

Czytaj dalej

Budżet Obywatelski na 2018 rok

ksiegowosc

Urząd Miejski w Chełmku informuje że od 3 lipca do 13 października 2017 roku na terenie Osiedla Nowe Miasto oraz Osiedla Stare Miasto, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Szczegółowy harmonogram:

- 3 lipca 2017 do 31 lipca 2017 - zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,
- 1 sierpnia do 30 września 2017 - analiza zadań przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Chełmku,
- 5 października do 13 października 2017 - wybór zadań poprzez głosowanie mieszkańców.

Ważne dokumenty:

Zarządzenie Nr 0050.509.2017 Burmistrza Chełmka z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Chełmek konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Lista mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Chełmek, popierających propozycję zadania do budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Mieszkańcy wybrali zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego - wyniki

podpisanie dokumentu
Popołudniem 14 października zakończyło się pierwsze w historii głosowanie na projekty, zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Mieszkańcy osiedla Nowe Miasto zdecydowali, że przeprowadzona zostanie modernizacja boiska szkolnego „Orlik” przy Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku, natomiast mieszkańcy Starego Miasta wybrali doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku. Lista rankingowa wyników głosowania na propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok znajduje się poniżej:

OSIEDLE NOWE MIASTO
1.
Modernizacja boiska szkolnego „ORLIK” przy SZSP Nr 2 w Chełmku
235
2.
 Rozbudowa siłowni zewnętrznej ul. Kolejowa
121
3.
 Chodnik oraz doprowadzenie chodnika przy ul. Brzozowej 6 od ul. Wojska Polskiego
184
OSIEDLE STARE MIASTO
1.
Doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku
303
2.
Udostępnienie defibrylatora mieszkańcom wraz z monitoringiem i oświetleniem
168
3.
Doposażenie placu zabaw o urządzenie „Street Workout”
58

Czytaj dalej

 • 1
 • 2

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks