baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Konsultacje społeczne projektu "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego"

POP2020 1320x743

Urząd Miejski w Chełmku informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

 obwieszczenie Burmistrza Chełmka w sprawie konsultacji

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Informacja Burmistrza Chełmka na temat sytuacji w gminie Chełmek w związku z koronawirusem

virus 4030721 1920

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia WHO epidemią koronawirusa mianem pandemii oraz potwierdzonymi na dzień dzisiejszy 61 przypadkami koronawirusa na terenie naszego kraju, pragnę Państwa poinformować, że Urząd Miejski w Chełmku oraz podległe mi służby mają opracowane procedury postępowania w przypadku pojawienia się takiego zagrożenia na terenie Chełmka, Gorzowa i Bobrka.

Czytaj dalej

Od 16 marca bezpłatna pomoc prawna tylko przez telefon!

ankieta

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), informujemy o konieczności tymczasowej zmiany prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielanie porad odbywać się będzie przez telefon.

W związku z powyższym prosimy o rejestrację telefoniczną na nr 502 691 995.

Przed udzieleniem porady osoba zainteresowana jest zobowiązana mailowo (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść odpłatnej porady prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 16 marca br. do odwołania (biorąc pod uwagę aktualną sytuację panującą w kraju i wytyczne otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości).

O przywróceniu działania punktu zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Informacje organizacyjne

Drodzy mieszkańcy,
informujemy że do dnia 31 marca 2020 r. w każdej sprawie urzędowej należy kierować się w pierwszej kolejności na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Chełmku znajdujący się na parterze budynku przy ul. Krakowskiej 11. Zwracamy się z prośbą o – w miarę możliwości – odroczenie załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Chełmku i innych miejskich jednostkach organizacyjnych.

Wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon (33 844 90 10), a także e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub przez ePUAP. Zapewniamy, że Urząd Miejski w Chełmku pracuje normalnie i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp z o.o., informuje że z dniem 16 marca br. do odwołania - wystawianie faktur za pobraną wodę i doprowadzone ścieki na podstawie średniomiesięcznego zużycia, tak aby ograniczyć kontakt naszego pracownika z mieszkańcami. Faktury będą pozostawiane na posesjach w skrzynkach pocztowych. W przypadku gdy wystawione na podstawie średniej zużycie będzie znacząco odbiegać od faktycznego, prosimy o kontakt pod nr. 33 846-15-23 celem wystawienia korekty faktury.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w dniu dzisiejszym Burmistrz Chełmka zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem dyrektorów placówek i gminnych zakładów.

Na spotkaniu omówiono przepisy zawarte w ustawie ze szczególnym uwzględnieniem artykułów, które regulują obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w procedurze o przeciwdziałaniu zakażeniu koronawirusem. Przekazano procedury postępowania w przypadku pojawienia się zakażenia w przychodni zdrowia, placówkach oświatowych i obiektach użyteczności publicznej. Poinformowano o wszystkich niezbędnych zaleceniach przekazanych przez NFZ i Główny Inspektorat Sanitarny, omówiono stan zachorowań oraz bieżącą sytuację na terenie gminy, która wymaga monitorowania zgodnie z zaleceniami wyżej wymienionych instytucji.

Obecna sytuacja na terenie gminy Chełmek nie daje powodów do niepokojów. Szczególnie ważne jest stosowanie profilaktyki zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wszystkie niezbędne zalecenia można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w Gminie Chełmek

gimnastyka_2020

W związku z możliwością zagospodarowania wolnego czasu uczniów po lekcjach, w ciekawy, a przede wszystkim zdrowy sposób, Gmina Chełmek przygotowała wniosek i uzyskała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2020 roku zajęć sportowych z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
Głównymi celami tych zajęć będzie aktywizacja sportowa uczniów klas I-III szkół podstawowych, profilaktyka wad postawy oraz włączenie grupy uczniów do regularnej aktywności sportowej.
W programie weźmie udział łącznie 112 dzieci z Gminy Chełmek. Program będzie realizowany na salach gimnastycznych szkół podstawowych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt korekcyjny, przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

   Referat Oświaty

Urząd Miejski w Chełmku zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

Od najbliższego poniedziałku, tj. 16 marca, budynek Urzędu Miejskiego w Chełmku będzie dostępny wyłącznie dla pracowników. Prosimy by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu będzie można złożyć elektronicznie bądź poprzez wrzucenie koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu.
Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonu. Burmistrz Chełmka apeluje, by z urzędnikami kontaktować się za pośrednictwem Internetu i telefonicznie.


Informacja dla interesantów Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Szanowni Państwo,
Burmistrz Chełmka informuje, że w związku epidemią koronawirusa i z zamknięciem z tego powodu Urzędu Miejskiego w Chełmku dla bezpośredniej obsługi klienta wszelkie sprawy można załatwić poprzez:
1. platformę ePUAP,
2. kontakt telefoniczny z urzędem pod numerami telefonów: 33 844 90 00 do 10,
3. faksem: 33 844 90 19,
4. poprzez kontakt za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
5. poprzez wypełnienie wniosku w formie papierowej i jego wrzucenie do odpowiedniego pojemnika znajdującego się w wydzielonej strefie, w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku.

W wydzielonej strefie, w budynku Urzędu Miejskiego przy drzwiach wejściowych znajduje się telefon dla petentów z możliwością wykonywania połączeń do wszystkich komórek i pracowników Urzędu.

UWAGA!!! Odwołana kwalifikacja wojskowa

internat1 760x450

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, że została odwołana kwalifikacja wojskowa. Powodem jest zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2. Wezwania otrzymane z właściwych urzędów gmin należy traktować jako nieaktualne.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej, ul. Bema 4 (budynek Internatu przy PZ 2 w Oświęcimiu) mieli się zgłosić w okresie od 16 marca do 24 kwietnia mężczyźni urodzeni w 2001 roku oraz w latach 1996-2000, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Komunikat Wojewody Małopolskiego

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

 • zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
 • polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

 • art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wojewoda małopolski
Piotr Ćwik

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

zawieszenie zajec

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Program „Umiem pływać” w Gminie Chełmek

2017.03.21.plywam

W trosce o rozwój fizyczny dzieci i poprawę bezpieczeństwa w czasie przebywania nad wodą Gmina Chełmek przygotowała wniosek i na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu uzyskała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2020 roku zajęć sportowych w ramach programu „Umiem pływać”.
W programie weźmie udział 90 uczniów klas II wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmek. Nauka pływania będzie trwała od 3 marca do końca czerwca 2020 r., na krytej pływalni MOSIR Oświęcim. Każdy uczeń będzie uczestniczył w 20 godzinach szkolenia na basenie, prowadzonego pod okiem wykwalifikowanego instruktora w 15 osobowych grupach. Z uwagi na odległość jaka jest pomiędzy szkołami, a krytą pływalnią, dla uczniów biorących udział w programie zapewniony jest dowóz na basen, opieka nauczycieli podczas dowozu dzieci na pływalnię oraz z powrotem.
Całkowity koszt projektu wyniesie 41 550 złotych, z czego 24 550 złotych na ten cel pochodzi z budżetu Gminy Chełmek, natomiast 17 000 złotych stanowi dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu.

   Referat Oświaty

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 17 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Klara, Robert, Rudolf

Popup kontrola ścieki