baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Głównym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.
W ramach otrzymanego dofinansowania doposażone w atrakcyjne dla uczniów książki, zostaną biblioteki szkolne w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku oraz w Samorządowym Zespole Szkół im. kard. A.S. Sapiehy w Bobrku.
Całkowita wartość zadania wynosi: 20 000,00 zł, z tego kwota dofinansowania to 16 000,00 zł, a pozostała kwota: 4 000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Grafika

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Życzenia Burmistrza Chełmka z okazji Święta Policji

Policja

Z okazji Święta Policji składam wszystkim Policjantkom, Policjantom oraz personelowi Komisariatu Policji w Chełmku najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienną służbę i poświęcenie w ochronie bezpieczeństwa, zdrowia i mienia Mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, co jest szczególnie ważne w obecnie trudnych czasach. Umacnianie praworządności oraz dbałość o bezpieczeństwo to działania wpisane w Waszą codzienną służbę, która jest powodem do dumy oraz źródłem osobistej satysfakcji.

Życzę aby Wasza służba znalazła społeczne uznanie i szacunek, a Mieszkańcom naszej gminy dawała poczucie bezpieczeństwa, życzę bezpiecznych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Szczególne podziękowania kieruję również do Waszych rodzin za ich wyrozumiałość, wsparcie i pomoc we wzorowym wypełnianiu przez Was służby.

Andrzej Saternus  
Burmistrz Chełmka

Konsultacje społeczne projektu "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego"

POP2020 1320x743

Urząd Miejski w Chełmku informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

 obwieszczenie Burmistrza Chełmka w sprawie konsultacji

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Informacja w sprawie odkomarzania

komar

Informujemy, że w najbliższych dniach, tj. środa lub czwartek (08.07.2020r. lub 09.07.2020r.) zaplanowano wykonanie zabiegu tzw. „zadymiania” zwalczającego dorosłe osobniki komarów. Wykonanie zabiegu uzależnione będzie od warunków atmosferycznych. W razie niesprzyjającej pogody (opady deszczu, silny wiatr) „zadymianie” zostanie przełożone na inny dzień, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców gminy o wykoszenie łąk, zwłaszcza nieużytków, które są siedliskiem tychże owadów.

Przypominamy, że zabiegi odkomarzania zwalczające larwy komarów jak również dorosłe osobniki komarów wykonywane są przy użyciu preparatów biologicznych i chemicznych, które znajdują się w Rejestrze Produktów Biologicznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadają aktualne terminy ważności oraz stosowne atesty i zezwolenia. Zabiegi te nie są szkodliwe dla ludzi ani zwierząt, jednakże zalecane jest, aby w dniu wykonywania zabiegu zwalczającego osobniki dorosłe nie wypuszczać pszczół z uli. W związku z powyższym prosi się, aby pszczelarze zachowali w tym dniu ostrożność.

Sukcesy „Jedynki”

W roku szkolnym 2019/2020, uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku odnieśli liczne sukcesy w różnorodnych konkursach.

I. KONKURSY ORGANIZAOWANE PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY :

Małopolski Konkurs Języka Polskiego:
Tytuł laureata – Antonina Syska kl. 8a;
Tytuł finalisty – Pola Syska kl. 7b;
Udział w etapie rejonowym – Marcelina Wilczak kl. 8a, Alicja Wiśniewska kl. 8a, Karolina Szmigiel kl. 7b.

Małopolski Konkurs Matematyczny:
Udział w etapie rejonowym - Karolina Szmigiel kl. 7b.

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego:
Udział w etapie rejonowym - Natalia Grygiel kl. 8a, Antonina Syska kl. 8a, Gabriela Piwowarczyk kl. 7a.

Ogólnopolski Konkurs Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii:
Tytuł laureata kateg. kl. 7-8, prezentacja multimedialna - Karolina Szmigiel kl. 7b;
Tytuł laureata kateg. kl. 4-6, prezentacja multimedialna – Gabriela Omyła kl. 6a, Aleksander Kozłowski kl. 6c, Patryk Rzeźnik kl. 5b;
Tytuł laureata kateg. kl. 7-8, praca plastyczna – Gabriela Piwowarczyk kl. 7a;
Tytuł laureata kateg. kl. 4-6, praca modelarska – Inez Nowak kl. 6c, Zuzanna Grygiel kl. 5a.

II. KONKURSY PRZEDMIOTOWE:

VIII edycja Konkursu Angielsko-Niemieckiego Młody Poliglota:
Wyróżnienie - Antonina Syska kl. 8a.

X Powiatowy Konkurs „Nasze lektury”:
wyróżnienie w finale konkursu: Maja Poznańska kl. 7b, Magdalena Szkarłat kl. 7b.

V edycja Turnieju Historycznego „Cechy dawnego Krakowa” – zapomniane smaki Krakowa – kuchnia staropolska:
II miejsce - Julia Poznańska kl. 7b, Maja Poznańska kl. 7b, Gabriela Gondzik kl. 7b;
III miejsce - Julita Łyduch kl. 7a, Zuzanna Korczewska kl. 7a, Michał Konik kl. 7a.

III. KONKURSY ARTYSTYCZNE:

IX Ogólnopolski Konkurs Origami "Magia zamknięta w papierze":
II miejsce - Nikola Nadolska kl. 6c.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Matematyka i origami” w ramach projektu "Matematyka w sztuce":
III miejsce – Maja Latko kl. 6c;
Wyróżnienie – Nikola Nadolska kl. 6c.

XXIV Konkurs Plastyczny Moje marzenia online:
wyróżnienie 1 stop. – Dariusz Wanat kl. 6a;
wyróżnienie 2 stop. - Milena Kysiak kl. 6a, Agnieszka Wija kl. 5b;
wyróżnienie 3 stop. - Adrianna Zembaty kl. 6a.

X Konkurs Plastyczny Lubię smoki online:
Nagroda - Antoni Fąfara kl. 6c, Patrycja Kuligowska kl. 6c;
Wyróżnienie - Karolina Bębenkowska kl. 5a, Maja Latko kl. 6c, Pola Syska kl. 7b, Rafał Trybuś kl. 6a.

I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kufer wyobraźni”:
Wyróżnienie - Patrycja Kuligowska kl. 6c, Milena Kysiak kl. 6a, Jan Żydzik kl. 6b, Wiktor Michalik kl. 5b, Gabriela Piwowarczyk kl. 7a.

IV Edycja Konkursu Plastycznego „Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem”:
I miejsce - Antonina Fularz kl. 2a;
III miejsce – Aleksandra Szemiot kl. 5b;
Wyróżnienie – Karolina Bębenkowska kl. 5a.

WSZYSTKIM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY KOLEJNYM SUKCESÓW!

Extreme City - warsztaty oraz szkolenia

EXTREME CITY PLAKAT 2020

Burmistrz Chełmka podczas wakacji organizuje bezpłatne warsztaty oraz szkolenia na skateparku w Chełmku.

Zajęcia będą prowadzone w każdą środę od godz. 1600 do 1900 okresie od 1 lipca do 26 sierpnia 2020 roku.

 

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Popup kontrola ścieki