baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Burmistrz Chełmka informuje o wykazach nieruchomości

Informacja dotycząca zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Szanowni Państwo

             Od początku 2024 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych kształtują się następująco:

 • 33,00 zł miesięcznie za osobę, za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 66,00 zł miesięcznie za osobę – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmianie uległa również wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Obowiązujące od początku 2024r. zwolnienie wynosić będzie 3,00 zł miesięcznie na osobę.

Czytaj dalej

Kontynuacja prac budowlanych na ul. Starowiejskiej w Bobrku

Ilustracja przedstawiająca znaki uwaga roboty drogowe.

Informujemy, że od dnia 07 stycznia 2024 roku zostaną wznowione prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Starowiejskiej w Bobrku przez firmę Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KANBUD” s.c., z siedzibą: ul. 9 Maja 3/81, 32-590 Libiąż.

Przepraszamy Mieszkańców za utrudnienia.

Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Chełmek

Betlejemskie Światło Pokoju 1

Harcerki ZHP w Chełmku przekazały na ręce Burmistrza Chełmka Betlejemskie Światło Pokoju.

Od wielu lat w ten sposób skauci w całej Europie dzielą się radosną nowiną, przynosząc symbol ciepła nadziei i pokoju, które są nie do przecenienia w dzisiejszych czasach.

W Polsce akcję od 1991 prowadzi Związek Harcerstwa Polskiego, którego harcerze odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich.

Burmistrz przyjmując Światełko Pokoju życzył wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, by wraz z jego promieniami zagościły w naszych Rodzinach radość, ciepło i pokój tak potrzebne w dzisiejszych czasach.

Betlejemskie Światło Pokoju 2

Bal karnawałowo-walentynkowy

Zapraszenie na bal karnawałowo – walentynkowy organizowany przez Radę Rodziców przy Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku.

Zapraszamy na bal karnawałowo – walentynkowy organizowany przez Radę Rodziców przy Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku, który odbędzie się w dniu 10 lutego 2024 r., od godziny 19:00 na Sali OSP Chełmek (ul. Staicha 3, 32-660 Chełmek).

Czytaj dalej

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Na terenie Gminy Chełmek kontynuowane są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek prowadzenia kontroli wynika wprost z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023, poz. 1469 ze zm.).

W pierwszym kwartale 2024 roku planowane jest przeprowadzenie kontroli posesji wyposażonych w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków na następujących ulicach:

CHEŁMEK:

ulice: S. Batorego, B. Wstydliwego, W. Hermana, K. Wielkiego, Krasińskiego, Królowej Jadwigi, Krótka, B. Krzywoustego, Leśna, W. Łokietka, Na Skałce, Norwida, J. Sobieskiego, Starowiejska, Jagodowa, Kręta, Księdza Wcisło, Polna.

GORZÓW:

ulice: Rzeczna, Źródlana.

BOBREK:

ulice: Graniczna, Podkomorska, Krakowska, Leśna, Nowopole, Słoneczna, Spokojna.

Czytaj dalej

Budżet Gminy Chełmek na 2024 rok został uchwalony!

Sesja Rady Miejskiej w Chełmku, podczas której uchwalono między innymi budżet Gminy Chełmek na 2024 rok.

W dniu 21 grudnia 2023 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Chełmku, podczas której Radni przyjęli uchwały związane z korektą budżetu Gminy Chełmek na 2023 rok, uchwałą w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, a przede wszystkim jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową Gminy Chełmek na 2024 rok.

Czytaj dalej

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Jubileusz naglowek

W dniu 16 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00, w siedzibie MOKSiR w Chełmku, na wniosek Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa wręczone zostały „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z parami obchodzącymi złote gody, uczciliśmy jubileusz par obchodzących 60-lecie, 65-lecie i 70 lecie pożycia związku małżeńskiego.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Popup kontrola ścieki