baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Wyjątkowy gość w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku

IMG 6223

W ramach realizacji treści związanych z preorientacją zawodową do przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku zaproszono policjanta z Komendy Policji w Chełmku. Dzieci poznały ten trudny i niebezpieczny zawód, a tematyka spotkania objęła zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu, w domu oraz na drodze.

Czytaj dalej

Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków

gminny konkurs 102019

Cel konkursu:
- Promowanie profilaktyki uzależnień od środków medialnych- telewizji, komputera, tabletu, smartfona.
- Uświadomienie dzieciom i rodzicom zagrożeń dla zdrowia i funkcjonowania w realnej rzeczywistości, wynikających z nieumiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych.
- Ukazanie pozytywnych efektów dla dziecka i rodziny, związanych z ograniczeniem korzystania z urządzeń elektronicznych.
- Rozpoznawanie sytuacji potencjalnego zagrożenia i umiejętność reagowania.
- Rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności.
- Refleksja nad problemem w środowisku rodzinnym.
Zadanie konkursowe: Rodzinne wykonanie pracy plastycznej na powyższy temat, w konwencji: „Co zyskasz gdy ograniczysz korzystanie z telefonu, komputera, tabletu, telewizji?” (np. ciekawe wyjazdy z rodziną, wspólne gry i zabawy z rodzicami, spacery wycieczki, nowi koledzy, ciekawe zabawy na podwórku, słuchanie czytanych przez rodziców bajek, piękną mowę, relaks, wyciszenie).
Wiek uczestników: 3-6 lat
Format modelu: Format A-3 lub mały bristol.
Technika: Praca malarska, rysunek, wyklejanki, wycinanka, collage - łączenie różnych materiałów.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy, nazwa przedszkola do którego uczęszcza.

Prace prosimy składać u wychowawców grup, a docelowo w Przedszkolu SZS-P nr 2 w Chełmku do dnia 15 listopada 2019r.
Jury oceni zgodność prac z tematem, estetykę, pomysłowość, współpracę z rodzicami- opiekunami podczas tworzenia pracy.
Data rozstrzygnięcia konkursu: 2 grudnia 2019r.
Dla wszystkich dzieci, które wezmą udział w konkursie przewidziane są upominki.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Organizator:
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku
ul. Brzozowa 7/9

Ekodoradcy dla biznesu

ekodoradcy biznes

Informujemy, że w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pracę rozpoczęli Ekodoradcy dla biznesu.
Do zadań Zespołu Ekodoradców należy w szczególności:
1. Udzielanie informacji i edukowanie przedsiębiorców w zakresie prawnych wymogów w obszarze ochrony środowiska.
2. Udzielanie informacji na temat możliwości wdrażania w podmiotach gospodarczych nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.
3. Udzielanie informacji na temat źródeł finansowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach.
4. Współpraca z ekspertami branżowymi, naukowcami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
5. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz dobrych praktyk przedsiębiorców w realizacji działań prośrodowiskowych.

Działalność ekodoradców jest bezpłatna. Ekodoradcy są mobilni. Mogą świadczyć usługi bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy.
Dane kontaktowe
Zespół Ekodoradców
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. +48 12 376 91 58

Więcej informacji na stronie: http://mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/ekodoradcy-dla-biznesu

Smart Lab - możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów

Fundacja eRBeKa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach, adresowanym dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gmin, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych tematyką:

• Przemysłu 4.0 -  ulotka
• Gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) -  ulotka

Celem spotkania jest przedstawienie dobrych praktyk, możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz rozwijanie wspólnych inicjatyw projektowych.
Intencją organizatorów jest również wsparcie Beneficjentów podczas przygotowania wniosków projektowych finansowanymi z funduszy unijnych poprzez indywidualne doradztwo. Mamy nadzieję, że projekt przybliży Państwu możliwości płynące ze współpracy różnych organizacji dążących do wdrożeń projektów gospodarki o obiegu zamkniętym i Przemysłu 4.0.

Spotkania organizowane są w Krakowie w dniach 29-30 października.

Formularz rejestracyjny - Industry 4.0

Formularz zgłoszeniowy - GOZ

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką projektu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Więcej: www.erbeka.com.pl

Lokalna Grupa Działania Dolina Soły informuje o ogłoszonych naborach wniosków

Stypendia artystyczne - zachęcamy do składania wniosków

2016.10.20.stypendiaInformujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek, w terminie do 31 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Chełmku można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na 2019 rok. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych, zamieszkałym na terenie Gminy Chełmek.

Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który uzyskał:
a) I-III miejsce w konkursie o zasięgu ogólnopolskim;
b) na uzasadniony wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku - w przypadku braku osiągnięć wymienionych w poprzednim punkcie.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkół;
2) dyrektor instytucji kultury oraz instytucji prowadzącej działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej;
3) prezes stowarzyszenia twórczego lub innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej.

 

Referat Oświaty

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki

DSC 0811

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmku zainaugurowali kolejny rok akademicki. 15 października nowych studentów przywitała Prezes Stwoarzyszenia pani Ewa Wędzina.

Chełmecki Uniwersytet działa w naszej gminie od 2015 roku, a nowych słuchaczy stale przybywa. Seniorzy mogą skorzystać z bogatej oferty wykładów i zajęć m.in. z fitnessu, teatralnych, komputerowych, rękodzieła, języka angielskiego oraz basenu. Podczas uroczystości słuchcze odebrali z rąk pani Prezes symboliczne indeksy.

Studentom UTW życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, wspaniałych chwil, przepełnionych radością i uśmiechem oraz zadowolenia z własnego rozwoju i pogłębianiu relacji międzyludzkich.

Dzień Edukacji Narodowej

DSC 0317

W dniu 9 października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyły się uroczyste gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku ma już 20 lat!

DSC 9888

"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich
leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie
ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny."/Brat Albert Chmielowski/

W dniu 4 października w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) w Chełmku. 

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Popup kontrola ścieki