baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Nowa inicjatywa lokalnych samorządowców

Oświęcim Forum Małopolski Zachodniej 11 2048x1367

Przedstawiciele samorządów z czterech powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego i olkuskiego podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.

Czytaj dalej

UWAGA - obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół

pszczoly

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w spawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego, teren gminy Chełmek uznaje się obszarem zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół.
Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1. Przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu;
2. Organizowania targów i wystaw z udziałem pszczół.

Wyznaczony obszar zapowietrzony zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi na drogach wjazdowych do gminy Chełmek.

„Przedszkolak bezpieczny bez telewizji, komputera, tabletu”

konkurs 122019 03

W dniu 03.12.2019r. w Przedszkolu nr 2 w Chełmku odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego pt.: „Przedszkolak bezpieczny bez telewizji, komputera, tabletu ”
Celem konkursu było:
- promowanie profilaktyki uzależnień od środków medialnych- telewizji, komputera, tabletu, - uświadomienie dzieciom i rodzicom zagrożeń dla zdrowia i funkcjonowania w realnej rzeczywistości, wynikających z nieumiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych,
- ukazanie pozytywnych efektów dla dziecka i rodziny, związanych z ograniczeniem korzystania z urządzeń elektronicznych.

Konkurs skierowany był do dzieci 3-6 letnich i ich rodziców.
Wpłynęło 47 prac plastycznych, które cechowała różnorodność technik, estetyka i solidność wykonania. Ilustracje ukazywały pomysłowość, kreatywność dzieci i rodziców. Prace zostały wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w sali gimnastycznej Przedszkola nr 2.
Uroczysty finał konkursu poprzedziła prelekcja i projekcja prezentacji o zagrożeniach wynikających nadmiernego korzystania z technologii informacyjnych. Przedszkolaki wykazały się wiedzą i zrozumieniem tematu udzielając rzeczowych odpowiedzi na pytania.

Czytaj dalej

Burmistrz Chełmka przyznał stypendia artystyczne na 2020 rok

2016.10.20.stypendia

Na podstawie Uchwały nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek Burmistrz Chełmka przyznał stypendia artystyczne.
Stypendium artystyczne na 2020 rok otrzymali: Alicja Mądrala, Marta Brzęk, Nikola Nadolska, Pola Syska, Inez Nowak, Nikola Janiczek, Aleksandra Bebak, Julia Postupalska.
Wszystkie stypendia zostaną wypłacone w czterech ratach – na koniec każdego kwartału. Zapraszamy Rodziców Stypendystów, w celu podpisania umów stypendialnych w terminie 07 -17.01.2020 r.
Wszystkim nagrodzonym stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zarządzenie Burmistrza Chełmka w sprawie przyznania stypendiów artystycznych uczniom Gminy Chełmek

 

Referat Oświaty

„Pieśń dla Niepodległej” – koncert patriotyczny w Bobrku

piesn dla niepodleglej 001

Dnia 15.11.2019 r. w sali Domu Ludowego w Bobrku odbył się koncert pieśni patriotycznych zorganizowany z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość została przygotowana przez Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Kreacja.
Koncert patriotyczny uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP – Marek Sowa, Burmistrz Chełmka – Andrzej Saternus, Sekretarz UM w Chełmku – Janina Świerz, radni Rady Miejskiej w Chełmku, Sołtys wsi Bobrek – Helena Szewczyk, członkowie Rady Sołeckiej, dyrektorzy szkół. Na uroczystość licznie przybyli także rodzice, nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły w Bobrku oraz mieszkańcy wsi.

Czytaj dalej

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

prawo paragrafy

Drodzy mieszkańcy Gminy Chełmek

W lipcu bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w swej treści wprowadza istotne zmiany w gospodarce odpadami przez gminy. Przede wszystkim nakłada na każdą gminę obowiązek segregowania odpadów przez jej mieszkańców. Jednocześnie ustawodawca nakazuje gminie „karać” każdego, kto nie wykonuje tego obowiązku, poprzez wprowadzenie podwyższonej stawki w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej za selektywne zbieranie i odbieranie odpadów (zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku). W dniu 19 listopada 2019 r. Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 roku w kwocie 20,00 zł miesięcznie za osobę oraz stawki podwyższonej, o której mowa powyżej, w wysokości 40,00 zł miesięcznie za osobę. Ponadto w treści uchwały Radni ustalili zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie na nieruchomość. Ulga ta, to również nowość wprowadzona w obowiązującej ustawie, której założeniem było zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych przekazywanych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Ulgę można jednak będzie utracić w przypadku, gdy bioodpady zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli domów jednorodzinnych, posiadających przydomowy kompostownik lub gdy zostaną przez tych właścicieli przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj dalej

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

DSC 2553

Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni
I widzisz, miła, przed wzruszeniem trudno się obronić.
Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie.
Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. /Mieczysław Fogg/

Uroczystość Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego to w naszej gminie już tradycja. Również w tym roku pary spotkały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, aby wspólnie z najbliższymi świętować wtjątkowe rocznice. Nasi jubilacji w dniu 7 grudnia celebrowali: Złote, Diamentowe, Żelazne, a nawet Kamienne Gody. 

Czytaj dalej

Pomocnik Mikołaja z wizytą u chełmeckich przedszkolaków 🎅

santa1

6 grudnia nierozłącznie wiąże się ze wspomnieniem świętego Mikołaja. Poza tradycją przynoszenia prezentów przez sympatycznego brodacza, również Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, co roku udziela się w roli pomocnika Świętego. W ramach współdziałania, udaje się do przedszkola i przekazuje worki z prezentami.

Czytaj dalej

Komunikaty Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

AP naglowek

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia/spotkania informacyjne:

Platforma ePUAP – wysyłanie dokumentów do podmiotu publicznego przez internet z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Podczas szkolenia przedstawimy następujące zagadnienia:
1. PLATFORMA EPUAP – informacje ogólne, założenia, korzyści;
2. REJESTRACJA – możliwość założenia konta;
3. PROFIL ZAUFANY EPUAP – definicja, zasady potwierdzania, metody zakładania.

Terminy i miejsce szkolenia:
16 grudnia 2019
r. godz. 15.00
17 grudnia 2019 r. godz. 9.00
siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ul. Plebańska 2 – pok. 20

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerami telefonu:
33/84 66 445
33/84 66 443

„WIEDZA W PIGUŁCE”

Podczas szkolenia przedstawimy podstawowe zagadnienia w zakresie opodatkowania spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych.

Termin i miejsce szkolenia:
9 grudnia 2019 r. godz. 11.00
siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ul. Plebańska 2 – pok. 20

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerami telefonu:
33/84 66 447
33/84 48 727

„WIEDZA W PIGUŁCE”

Podczas szkolenia przedstawimy podstawowe zagadnienia w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia”

Termin i miejsce szkolenia:
6 grudnia 2019 r. godz. 11.00
siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ul. Plebańska 2 – pok. 20

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod numerami telefonu:
33/84 66 497
33/84 66 450

Młode mieszkanki Chełmka z tytułem Mistrza Polski

elita new team 1

/ zdjęcia: zbiory prywatne/

Formacja Elita New Team z Oświęcimskiego Centrum Kultury, w skład którego wchodzą młode mieszkanki Chełmka – Klaudia Helbin i Karolina Wanat zdobyła 17 listopada 2019 r. w Skierniewicach tytuł Mistrza Polski Formacji Tanecznych Federacji Tańca Sportowego. To pierwszy tytuł mistrza kraju w bogatej kolekcji tancerzy w stylu latynoamerykańskim. Formacja zapewniła sobie prawo startu w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w 7 grudnia w Niemczech oraz w Mistrzostwach Europy w maju 2020 roku w Austrii.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 23 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz

Popup kontrola ścieki