baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - pomoc medyczna wieczorami, w weekendy i święta

Plakat informacyjny Teleplatformy Pierwszego Kontaktu.

Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec maja uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, w czasie, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta.

Z pomocy TPK można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 – jeden dla całej Polski.

Czytaj dalej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę http://www.zone.gunb.gov.pl ,
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Poniżej wzór deklaracji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Materiały do pobrania

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

Do 30 września br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Dotychczas tego ustawowego obowiązku dopełnił już co trzeci mieszkaniec naszego kraju. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie, jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie, nie odkładanie obowiązku spisowgo na ostatnią chwilę i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Życzenia Burmistrza Chełmka z okazji Święta Policji

Logo Policji

Z okazji Święta Policji pragnę złożyć wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz całemu personelowi Komisariatu Policji w Chełmku najserdeczniejsze życzenia, a także wyrazy wdzięczności i uznania za ich codzienną służbę i trud wkładane w zapewnienie bezpieczeństwa naszym Mieszkańcom. Niech ta odpowiedzialna misja będzie dla Was powodem do dumy oraz źródłem osobistej satysfakcji.

Życzę aby Wasza służba spotykała się z życzliwością i uznaniem, a nam - Mieszkańcom dawała poczucie bezpieczeństwa, życzę bezpiecznych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Pragnę także podziękować Waszym rodzinom za ich wsparcie we wzorowym wypełnianiu przez Was służby.

Andrzej Saternus 
Burmistrz Chełmka

Informacja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 gminie Chełmek

Szanowni Państwo,

Informuję, że w oparciu o dane pochodzące z Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmku oraz Ministerstwa Zdrowia w Naszej gminie obecnie zaszczepionych minimum 1 dawką jest 6 433 osób (co stanowi 50,1% mieszkańców), a w pełni zaszczepionych jest ich 5 166 (co stanowi 40,2% mieszkańców). Tym samym ci ostatni mogą czuć się bezpiecznie. Powyższe wyniki dają nam 274 pozycję w kraju, w rankingu poziomu zaszczepienia mieszkańców w gminach.

Czytaj dalej

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Piktogram przedstawiający osobę niepełnosprawną

Informujemy, że w dniu 30.08.2021 r. (najbliższy poniedziałek) o godz. 14:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku odbędzie się spotkanie z rodzicami w sprawie organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022. Podczas spotkania będzie możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o organizację dowozu – prosimy o zabranie niezbędnych dokumentów, wymienionych we wniosku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Chełmku, pokój 108.

 Referat Oświaty

Link do wniosku:
Wniosek o zorganizowanie dowozu do szkoły specjalnej

 

 

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+

We środę (15 września) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku przy ul. Staicha 1 stanie mobilny punkt ZUS. Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.
Do założenia PUE potrzebujesz:
• Dowód osobisty
• Adres email
• Telefon komórkowy
Mobilny punkt ZUS będzie działał 15 września w godz. 9.00 – 12.00 w MOPS w Chełmku przy ul. Staicha 1.

Czytaj dalej

Ankieta - diagnoza zapotrzebowania na mieszkania chronione i usługi społeczne

Grafika dotycząca ankiety, z napisem "Twoja opinia ma znaczenie"

Firma Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa realizuje na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku diagnozę zapotrzebowania na mieszkania chronione i usługi społeczne. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużą w przygotowaniu i opracowaniu dokumentu

Link do ankiety dla dorosłych mieszkańców: https://chelmek-mieszkancy.webankieta.pl/

Obwieszczenie Burmistrza Chełmka o planie polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

Obwieszczenia Burmistrza Chełmka o planie polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1683) Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych na rok 2021/2022 zgłoszony przez Koło Łowieckie „Łoś”  w Libiąż - obwód łowiecki nr 75, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Chełmek.

Jednocześnie informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego we wskazanym terminie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Obwieszczenie w formacie pdf dostepne jest tutaj.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia w formacie pdf:

Lokal na wynajem

Burmistrz Chełmka oferuje na wynajem lokal użytkowy, który zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta, w budynku Urzędu Miejskiego. Położony jest na parterze od strony północnej budynku. Posiada odrębne wejście. Powierzchnia użytkowa lokalu 105,90 m2. Lokal jest odnowiony po gruntownym remoncie, opomiarowany.

Przedmiotowy lokal użytkowy dotychczas zajmowany był na prowadzenie placówki bankowej.

Szczegółowych informacji w sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod numerem telefonu: 33 844-90-35.

Mapa obrazująca położenie lokalu przeznaczonego na wynajem.

Udany sezon w piłce nożnej

Sukcesy drużyn KS Chełmek

Drużyna seniorów po awansie na szczebel wojewódzki do IV ligi grupy zachodniej, pewnie utrzymała się w rozgrywkach. Jeden punkt dzielił podopiecznych Pawła Sidorowicza do awansu do grupy mistrzowskiej. Ostatecznie KS Chełmek znalazł się w grupie spadkowej i zajął w niej pierwsze miejsce, co jest ogromnym sukcesem naszego klubu. Najlepszym strzelcem zespołu został Dawid Nagi, który zdobył 16 goli.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2021 r.): 12 234
12 234

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2022 rok): 17.475.505,00 PLN
17.475.505,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz