baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Plan polowań na rok 2021/2022

Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 67 ze zm.) Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości Plan polowań na rok 2021/2022 zgłoszony przez Koło Łowieckie „Daniel” Chełmek-Libiąż - obwód łowiecki nr 81, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Chełmekhttps://www.chelmek.pl/images/fotki_uniwersalne/polowanie.jpg

Czytaj dalej

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Gorzów

zebranie wiejskie gorzow

Sołtys i Rada Sołecka wsi zapraszają mieszkańców Gorzowa na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się w Remizie Strażackiej w dniu 23.09.2020r. (czwartek) o godz. 16.00.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zaproszonych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Omówienie propozycji i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2022r.
6. Informacja z działalności sołtysa i rady sołeckiej - podsumowanie wydatków w zakresie inwestycji i remontów wykonanych na terenie sołectwa Gorzów.
7. Plany na 2022 rok w zakresie inwestycji i remontów na terenie sołectwa.
8. Dyskusja, wolne wnioski, wystąpienie zaproszonych gości.
9. Przyjęcie wniosków.
10. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Gorzów
Marek Palka

Jutro usłyszymy dźwięk chełmeckiego buczka

Informujemy, że jutro o godzinie 10:00, na prośbę Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zostanie uruchomiona na czas 5 sekund dawna syrena PZPS Chełmek S.A. Chcemy ją uruchomić w celach dokumentacyjnych, aby zarejestrować charakterystyczny dźwięk chełmeckiego "buczka", a zapis cyfrowy zachować jako Nasze lokalne dziedzictwo.

82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu dzisiejszym przypada 82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. W dniu 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polską Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte. To wydarzenie uważane jest za symboliczny początek II Wojny Światowej.

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wraz z Dyrektorem MOKSiR w Chełmku złożyli kwiaty pod pomnikiem "Ofiar Faszyzmu", a także uczcili minutą ciszy wszystkich, którzy stracili życie podczas jednego z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w historii świata.

Czytaj dalej

Burmistrz Chełmka zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Chełmka ogłasza:
 
1. II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nr 172/87 o pow. 0.1479 ha za cenę wywoławczą 86.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. Przedmiotowa nieruchomość położona jest  w Bobrku przy ulicy Ustronnej.
 
2.  III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako nr 172/73 o pow. 0.0896 ha za cenę wywoławczą 53.500,00 złotych brutto.W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %. Przedmiotowa nieruchomość położona jest  w Bobrku przy ulicy Kolistej.
 
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11.
 
Szczegółowe informacje są dostępne pod linkami:

https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1984052,ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-licytacji-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-nieza.html

Nie żyje Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela

 Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela.

Wczoraj przed północą zmarł Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela. Miał 56 lat. Był dobrym samorządowcem – radnym, a następnie starostą. Jego śmierć jest dla nas, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej dużą stratą.

Żonie i całej Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka, Radni Rady Miejskiej w Chełmku oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Burmistrz Chełmka zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

B U R M I S T R Z  C H E Ł M K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10-ciu lat fragmentu nieruchomości gruntowej

Dzierżawą zostanie objęta działka gruntowa nie przekraczająca powierzchni zabudowy 90,00 m2. Przedmiotowa działka stanowi część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu jako działka nr 842/275 obręb Chełmek, położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20.

Nieruchomość położona jest w centrum miasta i przylega do drogi wojewódzkiej 780 z Krakowa w kierunku Śląska.

Czytaj dalej

Życzenia Burmistrza Chełmka z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 składam wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia, aby przyniósł on Wam wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, a także był rokiem wielu sukcesów dydaktycznych i zrealizowanych planów.

Uczniom życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu nowych doświadczeń, które na pewno zaowocują w przyszłym życiu.

Naszym drogim Przedszkolakom i Maluchom życzę, aby pobyt w przedszkolu, czy żłobku był dla Was czasem niekończącej się zabawy i radosnej przygody.

Rodzicom życzę wielu powodów do dumy, na skutek sukcesów Waszych dzieci. Bądźcie dla nich wsparciem w rozwijaniu ich talentów i zainteresowań.

Czytaj dalej

Dzień Solidarności i Wolności

31 sierpnia w naszym kraju obchodzony jest Dzień Solidarności i Wolności – święto ustanowione przez Sejm RP w celu upamiętnienia zrywu Polaków do walki o wolność i niepodległość w 1980 roku. Zapoczątkował on proces upadku komunizmu w Polsce, a później w Europie Środkowej. Jest to data symboliczna, ponieważ w tym dniu w Gdańsku podpisano porozumienie sierpniowe, zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2020 r.): 12428
12 428

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2021 rok): 6.786.860,61 PLN
6.786.860,61 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 30 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty