baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

KV logo Tablica Czyste Powietrze

baner dlugi pop

Wyniki wyborów sołtysów

wybory

W wyniku dzisiejszych wyborów sołtysami zostali:

w Bobrku Pan Piotr Nędza, który otrzymał 276 głosów.

Drugi kandydat Pan Krzysztof Puchała otrzymał 237 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 515 osób. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2. Frekwencja w sołectwie Bobrek wyniosła 33,31%,

w Gorzowie Pan Marek Palka, który otrzymał 182 głosy.

W głosowaniu wzięło udział 185 osób. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3. Frekwencja w sołectwie Gorzów wyniosła 12,11%.

 

Piotr Knapczyk mistrzem Europy!

Piotr Knapczyk na podium.

W maju 2024 roku, Białystok gościł uczestników zawodów karate „Iko Nakamura European Karate Championship Poland”. W zawodach uczestniczyło 526 zawodników z 11 państw, 12 organizacji i aż 97 klubów z całej Europy. O medale mistrzostw Starego Kontynentu walczono w konkurencji Kata i Kumite.

Piotr Knapczyk, uczeń IV klasy Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, podopieczny trenera Mariusza Pawlusa w kategorii do 12 lat, wywalczył tytuł mistrza Europy.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Czytaj dalej

Burmistrz Chełmka  zaprasza mieszkańców Dzielnicy „Stare Miasto”

na  ogólne zebranie, które odbędzie się

w dniu 20 czerwca 2024 r.  o godz. 16:30

w budynku Domu Pamięci Tomasza Baty

przy ul. Staicha 3 w Chełmku (Remiza OSP).

Porządek obrad przewiduje między innymi:

-    wybór przewodniczącego zebrania,

-    sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję,

-    powołanie komisji skrutacyjnej,

-    przeprowadzenie wyboru członków Zarządu Osiedla,

-    przeprowadzenie wyboru przewodniczącego Zarządu Osiedla.

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w II terminie tj. po upływie 15 min. od ustalonego I terminu.

Absolutorium dla Burmistrza Chełmka za 2023 r. zostało udzielone jednogłośnie!

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Chełmka.

W dniu 06 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyła się III sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Chełmku. Jej porządek składał się między innymi z: przedstawienia i debaty nad Raportem o stanie Gminy Chełmek za 2023 r., podjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Chełmka, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2023 r. oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Czytaj dalej

WYBORY SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W BOBRKU I GORZOWIE

W dniu 16.06.2024 r. odbędą się wybory na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Bobrek i Gorzów.

Głosowanie będzie odbywało się w godzinach od 8.00 do 18.00 w budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie oraz  w budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.

wybory

Burmistrz Chełmka  zaprasza mieszkańców Dzielnicy „Nowe Miasto”

na  ogólne zebranie, które odbędzie się

w dniu 18 czerwca 2024 r.  o godz. 16:30

w budynku Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 w Chełmku.

Porządek obrad przewiduje między innymi:

-    wybór przewodniczącego zebrania,

-    sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję,

-    powołanie komisji skrutacyjnej,

-    przeprowadzenie wyboru członków Zarządu Osiedla,

-    przeprowadzenie wyboru przewodniczącego Zarządu Osiedla.

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w II terminie tj. po upływie 15 min. od ustalonego
I terminu
.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Burmistrz Chełmka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego nr 36 o pow. użytkowej 48,20 m2, położonego w Chełmku przy ul. Wojska Polskiego 3/36 na II piętrze, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju za cenę wywoławczą 235.000,00 złotych słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100.

ogłoszenie

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Na terenie Gminy Chełmek w dalszym ciągu prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek prowadzenia kontroli wynika wprost z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024, poz.399).

Kontrole w pierwszej kolejności prowadzone są zdalnie - do właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków wysłane są pisma z prośbą o przedstawienie odpowiednich dokumentów (umów, faktur, rachunków) w Urzędzie Miejskim w Chełmku. Osoby, które nie odpowiedzą na pismo w wyznaczonym terminie mogą spodziewać się kontroli na terenie nieruchomości. Kontrola każdej nieruchomości jest konieczna i musi być wykonana w najbliższym czasie.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732 ha
2 732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (stan na 31 grudnia 2023 r.): 12 011
12 011 mieszkańców

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2024 rok): 13 465 446,00 zł
13.465.446,00 zł

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Popup kontrola ścieki