baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner wykup lokali mieszkalnych

baner cmentarz

baner dlugi pop

baner dlugi pop

Akcja szczepienia lisów

Zdjęcie przedstawiające lisa.

Od 1 do 8 października 2021 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja jest kontynuacją szczepień z poprzednich lat i zostanie wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

 • nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
 • kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
 • nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu.

W załączeniu:

 Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie (kliknij).

 Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów (kliknij).

Zapraszamy przedsiębiorców na warsztaty!

Logotyp strategii.

Zapraszamy przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na obszarze Chełmka, Bobrka i Gorzowa do uczestnictwa w warsztatach związanych z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030.

Czytaj dalej

Plan polowań na rok 2021/2022

Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 67 ze zm.) Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości Plan polowań na rok 2021/2022 zgłoszony przez Koło Łowieckie „Daniel” Chełmek-Libiąż - obwód łowiecki nr 81, obejmujący swoim zasięgiem Gminę Chełmekhttps://www.chelmek.pl/images/fotki_uniwersalne/polowanie.jpg

Czytaj dalej

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Gorzów

zebranie wiejskie gorzow

Sołtys i Rada Sołecka wsi zapraszają mieszkańców Gorzowa na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się w Remizie Strażackiej w dniu 23.09.2020r. (czwartek) o godz. 16.00.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zaproszonych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie protokolanta.
4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
5. Omówienie propozycji i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2022r.
6. Informacja z działalności sołtysa i rady sołeckiej - podsumowanie wydatków w zakresie inwestycji i remontów wykonanych na terenie sołectwa Gorzów.
7. Plany na 2022 rok w zakresie inwestycji i remontów na terenie sołectwa.
8. Dyskusja, wolne wnioski, wystąpienie zaproszonych gości.
9. Przyjęcie wniosków.
10. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Gorzów
Marek Palka

Jutro usłyszymy dźwięk chełmeckiego buczka

Informujemy, że jutro o godzinie 10:00, na prośbę Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zostanie uruchomiona na czas 5 sekund dawna syrena PZPS Chełmek S.A. Chcemy ją uruchomić w celach dokumentacyjnych, aby zarejestrować charakterystyczny dźwięk chełmeckiego "buczka", a zapis cyfrowy zachować jako Nasze lokalne dziedzictwo.

Zmarł Kazimierz Zamarlik

Kazimierz Zamarlik

Szanowni Mieszkańcy,

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W dniu 25 września br., w wieku 75 lat zmarł Kazimierz Zamarlik, prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Dermex sp. z o.o. z siedzibą w Chełmku.

Czytaj dalej

Segregacja odpadów – najważniejsze informacje

Recykling logo

Niezwykle istotnym elementem prawidłowej gospodarki odpadami jest ich segregacja. Segregacja odpadów pozwala na ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska, co niesie za sobą wiele pozytywnych skutków, zarówno dla nas jak i środowiska naturalnego. Poniżej przypominamy najważniejsze zagadnienia związane z segregacją odpadów.

Czytaj dalej

Nie żyje Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela

 Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela.

Wczoraj przed północą zmarł Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela. Miał 56 lat. Był dobrym samorządowcem – radnym, a następnie starostą. Jego śmierć jest dla nas, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej dużą stratą.

Żonie i całej Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka, Radni Rady Miejskiej w Chełmku oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Burmistrz Chełmka zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

B U R M I S T R Z  C H E Ł M K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10-ciu lat fragmentu nieruchomości gruntowej

Dzierżawą zostanie objęta działka gruntowa nie przekraczająca powierzchni zabudowy 90,00 m2. Przedmiotowa działka stanowi część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu jako działka nr 842/275 obręb Chełmek, położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20.

Nieruchomość położona jest w centrum miasta i przylega do drogi wojewódzkiej 780 z Krakowa w kierunku Śląska.

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (31 grudzień 2020 r.): 12428
12 428

zlota sakiewka


Inwestycje łącznie (plan na 2021 rok): 6.786.860,61 PLN
6.786.860,61 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 23 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna