Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie darowizny

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie darowizny -  nieruchomosć położona w Chełmku, ul. Piastowska 16

  ogłoszenie - BIP

Drukuj