Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

Zadania:

1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

  ogłoszenie - BIP

  wyniki - BIP

Drukuj