Otwarty konkurs ofert na zadanie realizowane w 2020 roku - rostrzygnięcie

Burmistrz Chełmka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania:

I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

1. "Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla osób dorosłych" - kwota 30 000 zł.

2. "Aktywizacja społeczne i intelektualna dla osób w wieku emerytalnym" - kwota 3 000 zł.

II. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

3. "Koń to najlepszy terapeuta" - kwota 2 000 zł.

III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. "Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych działających na terenie Gminy Chełmek" - kwota 7 000 zł.

IV. Turystyka i krajoznawstwo

5. "Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych dla osób dorosłych, zajmujących się szerzeniem turystyki i wędrownictwa" kwota 5 000 zł.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 stycznia 2020 r.

Szczegóły konkursu dostępne w informacji

Wyniki dostępne pod adresem:   wyniki - BIP

Drukuj