Otwarty konkurs ofert na zadanie realizowane w 2020 roku

Burmistrz Chełmka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania:

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

a. "Aktywny senior w kulturze i tradycji" - kwota 35 000 zł.

Szczegóły konkursu dostępne w informacji

Drukuj