Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Chełmka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

(nieruchomości położone w Chełmku, przy ul. Jaworznickiej, łączna powierzchnia - 1,5676 ha)

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 1100 w siedzibie urzędu.

Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym.

Drukuj