Konkurs ofert - „Adaptacja serwerowni"

nagłówek mrpo 2.1.1

Zaproszenie do składania ofert  konkurs ofert na „Adaptację serwerowni" realizowany w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Drukuj