Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Chełmek

nagłówek mrpo 2.1.1

Nazwa projektu: „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Chełmek”

Cel oraz planowane efekty projektu:

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Projekt pozytywnie wpłynie na wzmocnienie potencjału e-administracji poprzez zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do zasobów i usług publicznych poprzez wdrożenie systemu informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. W wyniku realizacji projektu eliminowane będą powielające się funkcjonalności oraz zapewniona zostanie neutralność technologiczna i bezpieczeństwo danych.

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany będzie w latach 2016 - 2017

Wartość projektu:

Wartość projektu to 571 145,83 zł, wartość dofinansowania wynosi 351 390,75 zł.

Drukuj