Od 1 stycznia 2019 nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami

dodatki pity dokumenty
Drodzy mieszkańcy, od stycznia 2019 roku wzrosną stawki za gospodarowanie odpadami.
27 listopada 2018r. Rada Miejska w Chełmku podjeła Uchwałę w tej sprawie. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych od 1-go stycznia 2019r. wyniosą: 14 zł za odpady zbierane selektywnie, 21 zł za odpady nie zbierane w sposób selektywny. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na koszt funkcjonowania systemu składają się koszty:

 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługi administracyjnej tego systemu,
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

Zwiększony koszt odbioru i zagospodarowania odpadów związany jest z zwiększeniem kosztu zagospodarowania odpadów w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych w roku 2018 w stosunku do 2019 wzrósł o około 30%
na każdej tonie odebranych odpadów. Podobnie sytuacja wygląda z odpadami zbieranymi selektywnie tutaj wzrost kosztu za zagospodarowanie odpadów w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynosi
od 25% do nawet 80% w przypadku odpadów tworzyw sztucznych. Tak radykalny wzrost opłat głównie wynika z wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty środowiskowe za składowanie odpadów stopniowo wzrastają począwszy od przyszłego roku. Dla przykładu w 2018r. opłata za odpady zmieszane wyniosła 140 zł za tonę, w 2019r. będzie wynosić 170 zł za tonę, a w 2020r. Już 270 zł
za tonę. Za odbiór odpadów na składowisku w Oświęcimiu zapłacimy 983 826,00 zł w 2018r,
a w 2019r. bedzie to już koszt 1 212 732,00 zł. Wysokość opłat środowiskowych ustalana jest na poziomie ministerialnym, na które Gmina Chełmek nie ma bezpośredniego wpływu, jednak ich wysokość przyczynia się do wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Chełmek. Ponadto wprowadzono dodatkowe opłaty związane z magazynowaniem odpadów, w tym zabezpieczenia ich prawidłowego usunięcia po zakończeniu działalności. Choć opłaty te zostały wprowadzone jako odpowiedź na występujące w ostatnim czasie liczne pożary składowisk odpadów, dotyczą one wszystkich podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami. Z roku na rok utrzymuję się wzrostowy trend ilości odpadów zebranych z terenu Gminy Chełmek, ponadto zwiększają się koszty zatrudnienia i koszty paliwa co niewątpliwie wpływa na zwiększenie kosztów odbioru i transportu odpadów.
Temat ten był już szczegółowo omawiany przez Radę Miejską Chełmek w 2017 roku. Przyjęto w tej sprawie rezolucję skierowaną do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu
i Senatu przeciwko znacznej podwyżce wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska oraz ograniczeniem tych podwyżek w kolejnych latach. Niestety nikt nie zareagował na nasz apel i stawki opłat środowiskowych zostały utrzymane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych opłat za korzystanie ze środowiska.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 25 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz