„Małopolski e-Senior” - weź udział w projekcie!

2018.04.13. senior
Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej przystępuje do realizacji na terenie gminy Chełmek projektu "Małopolski e-Senior". Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu przez seniorów. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma na własność nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt potrwa od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:
- Ukończenie 65 lat,
- Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:
Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
Moja pierwsza poczta elektroniczna
Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
Facebook - serwis społecznościowy
Aktywność obywatelska online
Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
Podstawy obsługi edytora tekstu
Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Sprawy codzienne a Internet
Potrzeby duchowe a Internet
Zarządzanie swoimi finansami
Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Chełmku – biuro 109 (I piętro). Serdecznie zachęcamy do udziału.

Dokumenty:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
1. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
4. Test diagnostyczny.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 25 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz