365 dni w Gminie Chełmek – podsumowanie roku

2017.12.29.podsumowanie
Szanowni Państwo,

wielkimi krokami zbliża się koniec 2017 roku. Czas niestety płynie nieubłaganie. Ledwo się obejrzeliśmy, a już nadszedł moment, aby podsumować wszystkie wydarzenia, które działy się w ciągu minionych 12 miesięcy.

2017 rok śmiało możemy nazwać bardzo dobrym nie tylko dla samorządu, ale także wszystkich mieszkańców naszej gminy. W mijającym roku zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych, jak również przygotowaliśmy kolejne zadania do realizacji w nadchodzącej przyszłości, a dokładniej w latach od 2018 do 2020 roku. Istotnym faktem jest, iż stabilna sytuacja w gospodarce i znaczna ilość środków unijnych, która wpłynęła do naszego kraju spowodowały, że jako społeczeństwu żyje nam się coraz lepiej. Cieszy fakt, że zarówno bezrobocie zmalało do rekordowo niskiego pułapu, natomiast w wielu obszarach nastąpił wzrost wynagrodzeń, co bezpośrednio wpływa na poziom życia nas wszystkich.

 

Przechodząc do omówienia części zrealizowanych inwestycji na wstępie pragnę Państwa poinformować, że w 2017 roku rozpoczęliśmy kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej, który będzie kontynuowany na przestrzeni najbliższych lat. Obecnie trwają prace w Chełmku na ulicach Batorego, Kraszewskiego, Fredry oraz w zachodniej części Gorzowa od ulicy Gorzowskiej. W przyszłym roku planujemy rozpocząć prace na ulicy Sadowej w Chełmku oraz wzdłuż ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku.

W mijającym roku najwięcej uwagi poświęciliśmy potrzebom oświatowym. W oparciu o środki z budżetu gminy oraz pozyskane środki unijne rozpoczęliśmy realizację zadania pod nazwą „Szkoła na 6+”. Projekt zakłada nie tylko udział uczniów w dodatkowych zajęciach, ale także zakup sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych, które będą wspierały nauczycieli w procesie kształcenia młodego pokolenia. Na placach zabaw zamontowaliśmy nowe urządzenia, z których bardzo chętnie korzystają młodzi mieszkańcy naszej gminy. Największe inwestycje związane były z rozbudową szkoły w Gorzowie, gdzie za ponad 300 tysięcy złotych dobudowaliśmy pomieszczenia przeznaczone na kuchnię oraz stołówkę, natomiast w Bobrku za kwotę ponad 500 tysięcy złotych zrealizowaliśmy prace, które obejmowały wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej, przekształcenie sali dydaktycznej w salę przedszkolną z węzłem sanitarnym oraz dobudowaliśmy do szkoły pomieszczenie, które zostanie przeznaczone na szatnię dla uczniów.
Podsumowanie roku Burmistrz 11

Wsłuchując się w głosy młodych rodziców w kończącym się roku przygotowaliśmy projekt budowy żłobka w kompleksie szkolno-przedszkolnym przy ul. Brzozowej w Chełmku. Obecnie złożyliśmy już wniosek do programu „Maluch+” i w przypadku uzyskania dotacji na początku przyszłego roku rozpoczniemy budowę tego ważnego dla nas obiektu. Mam głęboką nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i już 1 września 2018 roku żłobek zostanie otwarty.

Nie zapomnieliśmy również o potrzebach służby zdrowia. W 2017 roku przeznaczyliśmy między innymi 200 tysięcy złotych na modernizację cyfrowego aparatu rentgenowskiego, który teraz służy pacjentom przychodni. W Samorządowym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku także za kilkaset tysięcy złotych rozbudowane zostały pomieszczenia, służące do rehabilitacji, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy oferty medycznej.

Liczne inwestycje przeprowadziliśmy także w obszarze oświetlenia. Za kwotę ponad 150 tysięcy złotych dokonaliśmy dobudowy punktów świetlnych oraz oświetlenia kolejnych ulic. W chwili obecnej nakład finansowy na ten obszar jest na takim poziomie, że podobna kwota w 2018 roku powinna pozwolić zakończyć te prace i osiągnąć pełne oświetlenie miejsc publicznych.

Podsumowanie roku Burmistrz 7

W 2017 roku tradycyjnie nie zabrakło inwestycji drogowych. Za kwotę ponad 2 mln złotych wykonaliśmy modernizację i budowę nowych dróg na terenie Bobrka, Chełmka i Gorzowa, co w znaczny sposób poprawiło możliwości dojazdu do poszczególnych nieruchomości. W większości były to bowiem drogi wewnętrzne. Wśród największych zadań z tego zakresu wymienić należy przebudowę ul. Krasińskiego, Piłsudskiego, Andersa w Chełmku, budowę ul. Leśnej oraz przebudowę ul. Długiej w Bobrku a także dokończenie ul. Świnnej i Zacisznej w Gorzowie. Na część z tych zadań pozyskaliśmy środki zewnętrzne.

Podsumowanie roku Burmistrz 4

Obecnie powoli dobiega końca I etap budowy tak zwanej Drogi Współpracy Regionalnej z Oświęcimia do drogi wojewódzkiej 933 w Bobrku. Poziom przeprowadzonych prac wynosi obecnie ponad 90 %. Jestem przekonany, że w okresie wiosennym droga zostanie przekazana do użytku, co zapewne ucieszy wszystkich użytkowników dróg. W tym obszarze nie zapomnieliśmy również o bezpośrednich potrzebach mieszkańców Chełmka. W chwili obecnej przygotowana została wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy naszego miasta z realną możliwością realizacji po 2020 roku. Poszczególne warianty omówiłem podczas spotkania z Radnymi Rady Miejskiej w Chełmku oraz członkami poszczególnych Zarządów Osiedli. Jest to bardzo ważna dla mnie inwestycja, która będzie miała na celu odciążenie centrum miasta od ruchu samochodowego.

Niezmiernie ważnym zadaniem, do którego od wielu lat przykładam dużo uwagi, jest pomoc mieszkańcom w wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne piece węglowe z certyfikatem Ecodesign, piece gazowe oraz przyłącza do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. W kończącym się roku 62 mieszkańców naszej gminy otrzymało łącznie blisko 411 000 złotych dofinansowania do zmiany dotychczasowego źródła ogrzewania. Warto dodać, że byliśmy jedną z nielicznych gmin w naszej okolicy, która pozyskała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości ponad 284 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę blisko 127 tysięcy złotych dołożyliśmy z budżetu gminy Chełmek. Na ten proces wymiany starych pieców warto popatrzeć także w zestawieniu łącznym, bowiem od 2015 roku zrealizowaliśmy 4 edycje dofinansowań w ramach programu PONE, podczas których łącznie dopłaciliśmy do wymiany 143 starych kotłów węglowych na 101 nowoczesnych kotłów węglowych, 34 kotły gazowe kondensacyjne oraz 8 przyłączy do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. Łączna kwota w ciągu tych lat osiągnęła wartość blisko 900 000 złotych. Mam nadzieję, że dzięki prowadzonym przez nas działaniom będzie rosła nasza świadomość, związana z czystym powietrzem i zgubnymi efektami palenia złym opałem lub śmieciami. Mam także nadzieję, że w przyszłości będą Państwo korzystali z dostępnych środków i programów, które będziemy Państwu sukcesywnie proponowali.

Podsumowanie roku Burmistrz 10

W tym roku wiele czasu poświęciliśmy na przygotowanie projektów zadań, które chcemy i będziemy realizować w oparciu o środki unijne. Rok 2017 był czasem, w którym licznie aplikowaliśmy o te środki. Obecnie złożone wnioski w dalszym ciągu są na etapie oceny merytorycznej. Wyniki rozstrzygnięć konkursowych poznamy w wielu przypadkach w I połowie przyszłego roku. Faktem jest już, że w 2018 roku będziemy budowali kąpielisko miejskie WYSPA, na które otrzymaliśmy ponad 2,2 mln dofinansowania. W ostatniej fazie oceny są także zadania związane z rewitalizacją miasta, gdzie łączna kwota inwestycji wynosi prawie 18 milionów złotych. Wśród zadań zaplanowaliśmy między innymi stworzenie nowej biblioteki, budowę skate park oraz modernizację ulic i infrastruktury na starej kolonii. Nie zapomnieliśmy także o potrzebach naszych sołectw. W 2018 roku w Bobrku i w Gorzowie będziemy realizowali zadania pod hasłem „przestrzenie aktywności i integracji społecznej”. Przygotowaliśmy także dokumentację na modernizację i gruntowną przebudowę stadionu piłkarskiego w Chełmku, jednak środki, które obecnie są możliwe do pozyskania, są zbyt małe w stosunku do całej wartości zadania, dlatego też przesunęliśmy jego realizację w czasie na następne lata.

Podsumowanie roku Burmistrz 9

To najważniejsze z zadań, które były realizowane w kończącym się roku. Warto także podkreślić, że w tym czasie nie występowały żadne zagrożenia. Od strony ekonomicznej rok 2017 był kolejnym, w którym funkcjonowaliśmy w oparciu o zrównoważony budżet, nie zaciągając kredytów. Dzięki temu nasze zadłużenie sprowadziliśmy do najniższego poziomu w całej Małopolsce Zachodniej. Mimo to wszystkie zadania, które wynikały z bieżącego funkcjonowania gminy, były na bieżąco realizowane, co niezmiernie mnie cieszy i napawa optymizmem na kolejne lata.

29 grudnia Rada Miejska w Chełmku przyjęła Budżet na 2018 rok. Jest on bardzo ambitny. Łączne wydatki budżetu opiewają bowiem na kwotę ponad 60 milionów złotych, z czego wydatki majątkowe zamykają się kwotą ponad aż 20 mln złotych. Gorąco wierzę, że zaplanowane zadania uda się zrealizować w oparciu o nasze dochody i środki, które pozyskamy z programów unijnych.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Saternus
Burmistrz Chełmka

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 16 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Albina, Zdzisław