„Rekordowy” budżet Gminy Chełmek przyjęty jednogłośnie

2017.12.29.budzet
29 grudnia Radni Rady Miejskiej w Chełmku debatowali podczas ostatniej w 2017 roku sesji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Chełmek na 2018 rok, którą przedstawił Burmistrz Andrzej Saternus. Po raz kolejny Radni jednogłośnie poparli plan dochodów i wydatków gminy w nadchodzącym roku. Przyszłoroczny budżet śmiało można nazwać „rekordowym”, ponieważ zakłada dochody w łącznej kwocie 53 168 392,67 zł (w tym dochody majątkowe 10 566 739,86 zł) oraz wydatki w łącznej kwocie aż 61 472 394,69 zł (w tym wydatki majątkowe 20 359 460,18 zł). Warto podkreślić, że wydatki majątkowe stanowią ponad 33 procent wszystkich wydatków. Zgodnie z planem w nadchodzącym roku budżet gminy ponownie zasilą liczne środki zewnętrzne.

 

- Szanowni Państwo, co prawda jesteśmy w okresie poświątecznym, jednakże dzisiejszą sesję z racji uchwalenia budżetu możemy zaliczyć tak pośrednio do świątecznego wydarzenia, gdyż za każdym razem przyjęcie tego najważniejszego dla każdej gminy dokumentu jest dla niej niejako takim małym świętem. Jak Państwo doskonale wiecie z prac, prowadzonych na poszczególnych komisjach, wydatki i dochody w budżecie wyglądają imponująco. Wydatki sięgają kwoty 61 472 394,69 zł, natomiast dochody 53 168 392,67 zł. Wydatki majątkowe przekroczyły 20 milionów złotych, stanowiąc tym samym ponad 33 procenty ogólnych wydatków. To jest wskaźnik bardzo trudny do osiągnięcia, nawet wśród bogatych gmin, które mają bardzo wysokie dochody. Jeżeli do tego dodamy jeszcze środki, które zostały pozyskane przez MZGK, w której nasza gmina ma 100 procentowy udział, a w tym przede wszystkim ponad 10 milionów złotych, które będą wydawane na kanalizację, to zestawiając te kwoty osiągniemy wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 30 milionów złotych. Jest to powód do ogromnej radości i zadowolenia, a także swego rodzaju nagroda dla mnie i dla Państwa za tę pracę, którą wykonaliśmy na przestrzeni minionych trzech lat, gdzie w sposób wstrzemięźliwy realizowaliśmy różne zadania w oparciu o zrównoważony budżet, w którym mimo wszystko nie zabrakło inwestycji. Były to głównie zadania, rozwiązujące bieżące problemy, czyli między innymi budowy i remonty dróg, chodników i inne mniejsze inwestycje. Wiele uwagi i pracy poświęciliśmy przygotowaniu dużych projektów, których w tej chwili realizację rozpoczynamy lub rozpoczniemy na poziomie 2018 roku z efektem końcowym w 2019 roku. To też przykład, że nie kierujemy się jakimś układem koniunkturalnym, związanym z zakończeniem naszej kadencji, lecz patrzymy przez szerszy pryzmat i dostosowujemy działania do możliwości, jakie się pojawiają – mówił podczas sesji Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

- Warto zaznaczyć, że oprócz wydatków majątkowych, na których w sposób naturalny skupialiśmy najwięcej uwagi, gdyż one poniekąd wyznaczają rozwój gminy, należy pamiętać, że w budżecie na 2018 rok zabezpieczone są środki na bieżące funkcjonowanie naszego „organizmu” gminnego, zaczynając od największych wydatków jakie mamy w dziedzinie oświaty, poprzez pomoc społeczną, kulturę, sport, komunikację, oświetlenie i inne obszary, które są z budżetu finansowane. Te wszystkie działania mają zapewnione środki, które pozwolą nam bezpiecznie funkcjonować przez cały 2018 rok. Życzę Państwu i sobie, abyśmy ten budżet zrealizowali tak, jak to zaplanowaliśmy, oczywiście z naturalnymi poprawkami, gdyż życie przynosi różne scenariusze. Jednakże jestem przekonany, że istota tego budżetu na pewno zostanie zrealizowana i z podniesioną głową będziemy mogli w przyszłym roku zamknąć tę naszą dobrą kadencję – zakończył Burmistrz.

Wśród najważniejszych planowanych wydatków w 2018 roku należy wymienić:
- budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku wraz z kąpieliskiem miejskim,
- budowa żłobka przy ul. Brzozowej w Chełmku,
- opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- budowę i modernizację dróg na ulicach: Paprotnik, Miodowa, Powstańców Śląskich w Chełmku, Zacisznej w Gorzowie, Nowej w Bobrku,
- budowę drogi dojazdowej do strefy gospodarczej w Chełmku,
- przebudowę dróg podobszaru rewitalizacji nr 2, czyli ul. Brzozowej, Klonowej,Topolowej, Głogowej i Kolejowej w Chełmku,
- docieplenie budynku Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie oraz budowę instalacji węzła cieplnego,
- budowa skweru dzieci i młodzieży ze skate parkiem oraz parkiem linowym,
- budowa przestrzeni spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej w Bobrku oraz ul. Szkolnej w Gorzowie,
- przebudowa budynku dawnego przedszkola przy ul. Brzozowej,
- budowa parkingu przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku,
- doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku oraz Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku,
- budowa oświetlenia ulic,
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Chełmku,
- kontynuacja programów dofinansowań do wymiany starych pieców węglowych.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 21 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Inez, Jarosław