Jak wdrażać innowacje na wsi?

2017.10.31.warsztaty
W miniony czwartek FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z gminą Chełmek zorganizował warsztaty dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”. Zajęcia, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji, poświęcone były poszukiwaniu propozycji rozwiązań dla zwiększenia innowacyjności i liczby innowacji na terenach wiejskich małopolski.

 

- Dlaczego ten temat? Innowacje dotyczą nie tylko miast, metropolii. Tereny wiejskie posiadają zasoby dla rozwoju innowacji mieszkańcy, dziedzictwo. Innowacja to zmiana po to by żyło się lepiej, nie tylko w odniesieniu do technologii. Innowacje tworzą ludzie i wynikają one z ich życia, potrzeby zmian, traktowanych jako „ulepszenia". Innowacje mają ostatecznie modernizować wszelkie aspekty życia, w tym pracy. Wieś ma odmienne bariery w rozwoju dla innowacji, potrzebne jest odmienne podejście. Tereny wiejskie, dla uruchomienia ich potencjału rozwojowego, potrzebują odmiennego podejścia dla rozwoju innowacji, gdyż mają inne bariery dla ich rozwoju niż w miastach. Małopolska wieś jest zróżnicowana, potrzebuje różnych rozwiązań. Na terenach wiejskich jest wciąż ogromny i zróżnicowany potencjał rozwojowy (są obszary małopolski gdzie dominuje wciąż rolnictwo, jednak większość z niech rozwija się w innych kierunkach np. turystyka, przemysł). Jak rozwijać więc małopolską wieś? To jedne z tematów, poruszonych podczas warsztatów – tłumaczą organizatorzy.

Zajęcia odbywały się w ramach realizacji międzynarodowego projektu pn. Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych (RATIO), finansowanego z Programu UE INTERREG EUROPA. Efekty warsztatów przyczynią się do określania kierunków zmian w polityce lokalnej i regionalnej, co jest istotą działań projektowych na tym etapie. Zostaną one zaprezentowane w Małopolskim Planie Działania na rzecz rozwoju innowacji na terenach wiejskich, tworzonym przy zaangażowaniu interesariuszy. Plan ten stanie się przyczynkiem do zmian w Regionalnej Strategii Innowacji (RSI), jako narzędzia polityki Województwa Małopolskiego, mającego na celu stymulowanie rozwoju innowacji poprzez szereg kompleksowych działań. W konsekwencji przyczyni się też do zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010. stanowić będzie zestaw rekomendacji dla samorządów lokalnych zmierzających do stwarzana warunków dla uruchomienia potencjału innowacyjnego na swoim terenie.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 18 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła