baner aktualnosci

baner ogloszenia

baner gison

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

baner sprzedaz nieruchomosci

baner rewitalizacja

baner program oddluzeniowy

baner cmentarz

baner fundusze

baner dlugi popraporty stan

Smart Lab - możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów

Fundacja eRBeKa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach, adresowanym dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gmin, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych tematyką:

• Przemysłu 4.0 -  ulotka
• Gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) -  ulotka

Celem spotkania jest przedstawienie dobrych praktyk, możliwości finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz rozwijanie wspólnych inicjatyw projektowych.
Intencją organizatorów jest również wsparcie Beneficjentów podczas przygotowania wniosków projektowych finansowanymi z funduszy unijnych poprzez indywidualne doradztwo. Mamy nadzieję, że projekt przybliży Państwu możliwości płynące ze współpracy różnych organizacji dążących do wdrożeń projektów gospodarki o obiegu zamkniętym i Przemysłu 4.0.

Spotkania organizowane są w Krakowie w dniach 29-30 października.

Formularz rejestracyjny - Industry 4.0

Formularz zgłoszeniowy - GOZ

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką projektu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Więcej: www.erbeka.com.pl

Lokalna Grupa Działania Dolina Soły informuje o ogłoszonych naborach wniosków

Stypendia artystyczne - zachęcamy do składania wniosków

2016.10.20.stypendiaInformujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie z Gminy Chełmek, w terminie do 31 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Chełmku można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na 2019 rok. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych, zamieszkałym na terenie Gminy Chełmek.

Stypendium może zostać przyznane uczniowi, który uzyskał:
a) I-III miejsce w konkursie o zasięgu ogólnopolskim;
b) na uzasadniony wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku - w przypadku braku osiągnięć wymienionych w poprzednim punkcie.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkół;
2) dyrektor instytucji kultury oraz instytucji prowadzącej działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej;
3) prezes stowarzyszenia twórczego lub innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej.

 

Referat Oświaty

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki

DSC 0811

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmku zainaugurowali kolejny rok akademicki. 15 października nowych studentów przywitała Prezes Stwoarzyszenia pani Ewa Wędzina.

Chełmecki Uniwersytet działa w naszej gminie od 2015 roku, a nowych słuchaczy stale przybywa. Seniorzy mogą skorzystać z bogatej oferty wykładów i zajęć m.in. z fitnessu, teatralnych, komputerowych, rękodzieła, języka angielskiego oraz basenu. Podczas uroczystości słuchcze odebrali z rąk pani Prezes symboliczne indeksy.

Studentom UTW życzymy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, wspaniałych chwil, przepełnionych radością i uśmiechem oraz zadowolenia z własnego rozwoju i pogłębianiu relacji międzyludzkich.

Dzień Edukacji Narodowej

DSC 0317

W dniu 9 października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyły się uroczyste gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku ma już 20 lat!

DSC 9888

"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich
leży na stole z którego każdy może kęs dla siebie
ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny."/Brat Albert Chmielowski/

W dniu 4 października w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) w Chełmku. 

Czytaj dalej

Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków

gminny konkurs 102019

Cel konkursu:
- Promowanie profilaktyki uzależnień od środków medialnych- telewizji, komputera, tabletu, smartfona.
- Uświadomienie dzieciom i rodzicom zagrożeń dla zdrowia i funkcjonowania w realnej rzeczywistości, wynikających z nieumiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych.
- Ukazanie pozytywnych efektów dla dziecka i rodziny, związanych z ograniczeniem korzystania z urządzeń elektronicznych.
- Rozpoznawanie sytuacji potencjalnego zagrożenia i umiejętność reagowania.
- Rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności.
- Refleksja nad problemem w środowisku rodzinnym.
Zadanie konkursowe: Rodzinne wykonanie pracy plastycznej na powyższy temat, w konwencji: „Co zyskasz gdy ograniczysz korzystanie z telefonu, komputera, tabletu, telewizji?” (np. ciekawe wyjazdy z rodziną, wspólne gry i zabawy z rodzicami, spacery wycieczki, nowi koledzy, ciekawe zabawy na podwórku, słuchanie czytanych przez rodziców bajek, piękną mowę, relaks, wyciszenie).
Wiek uczestników: 3-6 lat
Format modelu: Format A-3 lub mały bristol.
Technika: Praca malarska, rysunek, wyklejanki, wycinanka, collage - łączenie różnych materiałów.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy, nazwa przedszkola do którego uczęszcza.

Prace prosimy składać u wychowawców grup, a docelowo w Przedszkolu SZS-P nr 2 w Chełmku do dnia 15 listopada 2019r.
Jury oceni zgodność prac z tematem, estetykę, pomysłowość, współpracę z rodzicami- opiekunami podczas tworzenia pracy.
Data rozstrzygnięcia konkursu: 2 grudnia 2019r.
Dla wszystkich dzieci, które wezmą udział w konkursie przewidziane są upominki.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Organizator:
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku
ul. Brzozowa 7/9

Ekodoradcy dla biznesu

ekodoradcy biznes

Informujemy, że w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pracę rozpoczęli Ekodoradcy dla biznesu.
Do zadań Zespołu Ekodoradców należy w szczególności:
1. Udzielanie informacji i edukowanie przedsiębiorców w zakresie prawnych wymogów w obszarze ochrony środowiska.
2. Udzielanie informacji na temat możliwości wdrażania w podmiotach gospodarczych nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.
3. Udzielanie informacji na temat źródeł finansowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach.
4. Współpraca z ekspertami branżowymi, naukowcami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
5. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz dobrych praktyk przedsiębiorców w realizacji działań prośrodowiskowych.

Działalność ekodoradców jest bezpłatna. Ekodoradcy są mobilni. Mogą świadczyć usługi bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy.
Dane kontaktowe
Zespół Ekodoradców
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. +48 12 376 91 58

Więcej informacji na stronie: http://mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/ekodoradcy-dla-biznesu

obrazek-klawisz do galerii zdjęć


Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

 

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek


Liczba ludności (IV kwartał 2019 r.): 12600
12 600

obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru


Inwestycje łącznie (plan na 2020 rok): 11 569 179,16 PLN
11 569 179,16 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon